Wycena nieruchomości – Wymagane dokumenty

Wycena nieruchomości – Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Wycena nieruchomości
Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty
Niezbędne do wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego.

Wymagane dokumenty
Niezbędne do wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego.

wymagane dokumenty do wycenyLokal:

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa kupna- sprzedaży, orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.),
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową lokalu,
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • numer księgi wieczystej lokalu (jeśli jest założona),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
 • inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Dom mieszkalny

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku,
 • pozwolenie na użytkowanie/potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania lub pozwolenie na budowę i kosztorys (dla domów w trakcie budowy).

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • inne dokumenty mające na celu określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • inne dokumenty mające na celu określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej,
 • dokument potwierdzający pow. użytkową zabudowań,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pozwolenie na budowę / rozbudowę / modernizację (jeśli dotyczy),
 • projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu,
 • pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania,
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji.

Nieruchomości komercyjne (nieruchomości biurowe, handlowe, usługowe, magazynowe i inne):

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej,
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania,
 • obowiązujące umowy najmu,
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste.

Wycena majątku ruchomego (maszyn i urządzeń)

Wycena majątku ruchomego (m.in. wyposażenia), maszyn i urządzeń niezwiązanych trwale z gruntem jest sporządzana w postaci „Opinii o wartości”. Kancelaria oferuje wycenę majątku ruchomego, maszyn i urządzeń zarówno dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz na potrzeby sądownictwa. Wieloletnia wiedza i doświadczenie gwarantuje wysoką jakość i rzetelność sporządzanych opracowań.

wymagane dokumenty wycenaJako kancelaria wykonujemy wyceny:

 • wyposażenia (mieszkań, biur, warsztatów itp.),
 • środków technicznych (maszyny, urządzenia),
 • megaukładów technicznych (np. linie produkcyjne),
 • urządzeń,
 • pojazdów.

Wycena majątku ruchomego realizowana jest dla różnych celów, m.in.

 • ustalenie ceny sprzedaży, negocjacje,
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawców,
 • rozliczeń majątkowych,
 • księgowych (oszacowania wartości godziwej),
 • ustalenia ceny wywoławczej do przetargu,
 • podatkowych,
 • określenia wartości środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa,
 • określenia wartości środków trwałych w celu wniesienia aportu do innego podmiotu,
 • określenia wartość środków trwałych w związku z upadłością lub likwidacją, przedsiębiorstwa,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • dla indywidualnych celów inwestora.

Wymagane dokumenty
Niezbędne do wyceny mienia ruchomego, maszyn i urządzeń

 • Nazwa środka technicznego,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do ruchomości,
 • Producent,
 • Model,
 • Rok produkcji,
 • Podstawowe dane techniczne,
 • Dane dotyczące dotychczasowej eksploatacji (przebieg, informacje o przeprowadzonych naprawach).
wycena dokumenty
Polityka cookies

Ta witryna korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

KONTAKT

Skontaktuj się: zadzwoń lub napisz!

Piotr Mikulski

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

    53-143 Wrocław (Krzyki), ul. Orla 15

    +48 603 648 753

    E-mail:   mikulskipiotr23@gmail.com

    Biuro czynne: pon. - pt. 9:00 - 17:00

    NIP: 919 121 72 92
              REGON: 021462566

Rzeczoznawca majątkowy

Cechuje nas profesjonalizm, terminowość i rzetelność. Wycenimy Twój dom, mieszkanie, działkę, lokal usługowy, stację benzynową, hotel, magazyn i wiele wiele innych. Jeśli szukasz solidnego rzeczoznawcy majątkowego to dobrze trafiłeś!

KONTAKT

Skontaktuj się: zadzwoń lub napisz!

Piotr Mikulski

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego


53-143 Wrocław (Krzyki), ul. Orla 15


+48 603 648 753


E-mail: mikulskipiotr23@gmail.com


Biuro czynne: pon. - pt. 9:00 - 17:00


NIP: 191 121 72 92
REGON: 919 121 72 92

Rzeczoznawca majątkowy

Cechuje nas profesjonalizm, terminowość i rzetelność. Wycenimy Twój dom, mieszkanie, działkę, lokal usługowy, stację benzynową, hotel, magazyn i wiele, wiele innych. Jeśli szukasz solidnego rzeczoznawcy majątkowego to dobrze trafiłeś!

FORMULARZ
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Wysyłając formularz, zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych w zakresie potrzebnym do wykonania zlecenia lub udzielenia informacji.
Proszę wpisać swoje nazwisko!
Proszę podać swój adres e-mail!

reka

Wszelkie prawa zastrzeżone © Piotr Mikulski, Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego, Wrocław Krzyki | tel. +48 603 648 753 | POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wycena mieszkań, domów, działek, maszyn i urządzeń, budynków biurowych, hal i magazynów.

Tworzenie stron: WIT

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Piotr Mikulski
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego, Wrocław Krzyki

Tel.: +48 603 648 753

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wycena mieszkań, domów, działek, maszyn i urządzeń, budynków biurowych, hal i magazynów.

Tworzenie stron: WIT